Sidans sponsorspolicy

Webbplatsen uppskattar det faktum att konsumentproduktföretag har ett betydande inflytande över konsumenternas hälsa. Sponsring av Site kommer i form av reklam, vilket gör att Site kan erbjuda sina läsare informativt och relevant innehåll utan kostnad.

Webbplatsen fokuserar bara på att ge sina sponsorer möjligheter att marknadsföra sina produkter och tjänster till konsumenterna.

Nätverket syftar till att skapa en plattform som läsarna kan använda för att bemyndiga sig. Sponsringspolitiken gör att nätverket kan fortsätta växa och expandera. Utbildningsinnehållet på webbplatsen utbildar läsare som gör det möjligt för dem att göra välinformerade hälso- och livsvillkor.

Webbplatsen talar om olika ämnen, inklusive fysisk aktivitet, hälsosam kost, säkerhet och förebyggande och välbefinnande. Nätverket ger också sin läsare tips om hur man uppnår en välbalanserad och hälsosam livsstil.

Webbplatsens mål

Nätverket syftar till att förbättra läsarnas hälsa från hela världen genom att ge dem pedagogiskt innehåll på hälsan.
Webbplatsen fokuserar på att utveckla pålitliga och relevanta material och verktyg för hälsa. Utbildningsinnehållet bör baseras på fakta, aktuellt forskningsarbete och hälsostatistik.
Nätverket fokuserar också på att skicka läsare positiva hälsemeddelanden.

Redaktionell policy och innehållsutveckling

Enligt nätets policy är innehållet skrivet och granskat av sina kvalificerade redaktörer när som helst.

Upplysningar om kompensation av kompensation

Upplysningen gäller på nätets webbplats, inklusive men inte begränsat till både mobila och online versioner av webbplatsens webbplatser. Upplysningen tillhandahålls för att hjälpa till att avslöja nätets ekonomiska förhållande med sina affiliates, sponsorer, annonsörer och andra tredje parter som visas på webbplatsen.

Några av artiklarna på webbplatsen är kopplade till vissa tjänster och resurser som fokuserar på att bygga och marknadsföra varumärken och produkter. Nätverket tillhör enskilda utvalda associerade program. Det gör en provision när en läsare väljer att köpa via de medföljande affiliate länkarna. Webbplatsen avslöjar fullständigt deras förhållande till annonsörerna och försäkrar läsarna om att eventuella ekonomiska incitament inte påverkar vad som publiceras om produkten eller tjänsten.

De affilierade parterna kan ändras när som helst anser Site nödvändigt. Läsare kan vidarebefordra eventuella frågor, kommentarer eller bekymmer till personalen på webbplatsen via onlinebeviset. Användare kan också ställa frågor innan de köper via affiliate länkar som finns på webbplatsen.

Läsare rekommenderas att inte använda informationen som tillhandahålls på webbplatsen som ersättare för professionell medicinsk rådgivning eller behandling för något hälsotillstånd. Informationen på webbplatsen ska inte användas för att diagnostisera eller behandla något medicinskt tillstånd utan att ha hört en kvalificerad medicinsk expert.